Nawigacja

Rada Rodziców

INFORMACJA

Zachęcamy wszystkich Rodziców do dokonywania wpłat na rzecz Rady Rodziców.

Informujemy rózwnież, że każda wpłacona złotówka pod różnymi postaciami trafia z powrotem do naszych dzieci. Zgromadzone środki będą przeznaczone na:

-ufundowanie nagród dla laureatów wewnątrzszkolnych konkursów;

-zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego;

-dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych w szkole;

-dofinansowanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do współpracy i dzielenia się swoim spostrzeżeniami, pomysłami czy też sugestiami, które mogłyby być pomocne w organizacji życia szkolnego naszych dzieci.

Wpłat składek prosimy o dokonywanie w sekretariacie szkoły.

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej - Oddziały Gimnazjalne
    ul. Żelazna 71
    00-871 Warszawa
  • (22) 620-24-44

Mapa